Kirschner3d

Satelliettelevisie is erg populair in de Verenigde Staten, maar is dat ook het geval in Nederland? Een aantal zaken die meespelen in ons land!

Het wordt gezien als een enorme verbetering ten opzichte van de traditionele televisie. Naast de toegang tot honderden televisiekanalen in één zitting, biedt satelliettelevisie ook een betere kwaliteit van beeld en geluid. De meeste huishoudens hebben problemen met de signaalontvangst voor de televisie-uitzendingen.

Waarom is het gebruiken van een satelliet gebruiken op je televisie een slim idee

Meestal is dit te wijten aan de afstand tot de bron van de uitzending en obstructie langs de directe zichtlijn van de zenders. Dit probleem wordt verholpen door het gebruik van satelliettelevisieaanbieders van satellieten die in een geostationaire baan worden gelanceerd. Deze satellieten ontvangen signalen van omroepstations en zenden deze terug naar de aarde. Deze signalen worden ontvangen en opgepikt door een tv-satellietschotel.

  • Voor een beter begrip van de werking van satelliettelevisie moet men vertrouwd zijn met de werking van een direct-to-home (DTH) satellietsysteem. Dit satellietsysteem maakt het mogelijk voor een persoon om satelliet TV-signalen te ontvangen in zijn eigen huis. Een DTH-systeem bestaat uit vijf componenten en deze zijn: het uitzendcentrum, de programmabron, de TV-satellietschotel, de satelliet en de satellietontvanger.
  • Programmeringsbronnen verwijzen naar de kanalen die televisieprogramma’s aanbieden die worden uitgezonden. Zij zijn niet noodzakelijkerwijs degenen die deze programma’s hebben gemaakt, maar zij hebben het verworven recht om programma’s via de satelliet uit te zenden. Het uitzendcentrum is de plaats waar een aanbieder van satelliettelevisie de signalen van de programmabronnen oppikt en deze signalen aan de satellieten doorgeeft. Satellieten sturen deze signalen dan weer door naar de aarde. Een TV-satellietschotel pikt deze signalen op en stuurt ze door naar de satellietontvanger. Ten slotte verwerkt de satellietontvanger de informatie en stuurt deze door naar een standaardtelevisie.

Je kunt een satelliet gemakkelijk aansluiten op je televisie

Een gewone TV-satellietschotel heeft een parabolisch of oppervlak dat de vorm heeft van een kom en een voederhoorn in het midden. Wanneer een signaal wordt uitgezonden, wordt het door de hoorn gestuurd en gereflecteerd door de parabolische schotel. De TV-satellietschotel is gericht op de richting waarin het signaal wordt uitgezonden.

  • Deze signalen worden meestal door een smalle straal gestuurd. Het uitgezonden signaal wordt ontvangen door de schotelantenne van de bestemming van het signaal. Een ontvangende TV-satellietschotel kan geen signaal meer herzenden dat het opneemt. De smalle straal, die het signaal raakt de gebogen fractie van de schotelantenne, wordt vervolgens gereflecteerd op de voerhoorn. Deze laatste geeft op zijn beurt deze informatie door aan een ontvanger.

Je kunt een satelliet goed gebruiken voor je televisie op dit moment

Het eerder genoemde proces vindt echter niet altijd plaats. In sommige gevallen is een TV-satellietschotel nodig om signalen van 2 of meer satellieten tegelijk te ontvangen. Dit is vooral het geval wanneer de zend-satellieten te dicht bij elkaar staan, waardoor het mogelijk is om met één voedingshoorn signalen van beide te ontvangen.

  • Wanneer dit gebeurt, is de kwaliteit van het signaal iets minder goed. Om dit probleem op te lossen is er een nieuw TV-satellietschotelmodel ontwikkeld. Dit model heeft twee voedingshoorns die signalen van meerdere bronnen kunnen oppikken. Een feed horn heeft een low noise blockdown (LNB) converter die ruis uit een ontvangen signaal verwijdert. Het gefilterde signaal wordt vervolgens doorgegeven aan de bijbehorende satellietontvanger.